TRAFIKSÄKERHETSUTMANINGAR FÖR DEN CYKELTÄTA STADEN - VAD KAN VI LÄRA OSS FRÅN CYKELTÄVLINGAR
Hämta rapporten

Rapporten handlar om forskningsstudien Trafiksäkerhetsutmaningar för den cykeltäta staden - vad kan vi lära oss från cykeltävlingar. Sommaren 2014 utförde vi stor webbenkätstudie på deltagarna i cykeltävlingarna Vättern, Halvvättern och Tjejvättern som resulterades i nästan 6 tusen svar. Resultaten handlar om (1) hur cyklisterna använder cykeln, (2) cyklisternas olyckshistorik, (3) hur olika trafikantgrupper, utformnings samt drift och underhållsfaktorer påverkar den upplevda trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklsiterna, (4) vilka konflikter och olyckor uppstår vid cykeltävlingar och vad som bidrar till att dessa uppstår samt (5) vad vi kan lära oss från detta angående vilka trafiksäkerhetsutmaningar vi kommer att bemöta i framtiden i den cykeltäta staden..

   
Trafkon ab är ett konsultsföretag som specialiserar sig i trafikforskning, undervisning i trafikteknik & konsultering.
- Trafkon ab -
Forskningsprojekt