Trafkon AB startades september 2015. I nuläget fokuserar företaget på forskning gällande cyklister, var vi har två projekt på gång:

Trafiksäkerhetsutmaningar för cykeltäta staden: Webenkätstudie som fokuserar på cyklister, deras säkerhetssituaion och framkomlighet.

Höstcykling: Förstudie som handlar om hur väderförhållanden påverkar vintercyklingen.

Vi harsom finns i dag. 

Tidigare forskningsinsatser: Forskningen utförs av Höskuldur Kröyer (Tekn. dr.). Han har flerårig erfarenhet av trafiksäkerhetsforskning med fokus på oskyddade trafikanter och användning av elfordon samt undervisning om trafiksäkerhet och andra trafiktekniska ämne.

   
Trafkon ab är ett konsultsföretag som specialiserar sig i trafikforskning, undervisning i trafikteknik & konsultering.
- Trafkon ab -
Forskning