Vår vision för vår forskning är att söka ny kunskap och förståelse om hur trafiken fungerar. Forskningen ska utföras på vetenskapligt sätt och hålla hög kvalité. Flesta forskningsprojekt är finansierade av samhället och vi strävar efter att resultaten ska vara tillgängliga för alla så samhället får nytta av sin investering i kunskap för framtiden. Tidigare rapporter finns under publikationer.

När vi tar konsultuppdrag så strävar vi efter att använda den bästa kunskapen som finns. Detta innebär att vi försöker använda ny forskning i tillägg till de etablerade lösningar som finns i dag.
   
Trafkon ab är ett konsultsföretag som specialiserar sig i trafikforskning, undervisning i trafikteknik & konsultering.
- Trafkon ab -
Vision