15. mars 2017
Slutrapporten från projektet Trafiksäkerhetsutmaningar i den cykeltäta staden - vad kan vi lära oss från cykeltävlingar är nu tillgänglig här.

4. April 2016
Höskuldur Kröyer har fått ett utmärkelse för sin forskning från The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS, http://www.iatss.or.jp). Prisceremonien är i Tokyo, Japan 8. april 2016.

15. December 2015

Trafkon ab har fått forsknings-stipendium från Trafikverkets Skyltfond för projektet Trafiksäkerhetsutmåningar för den cykeltäta staden. I projektet kommer vi att undersöka vilka trafikolyckor vi kan förvänta oss i framtiden samt hur cyklister upplever olika faktorer i trafikmiljön. Planerat slutdatum för projektet är i december 2016. 

1. Oktober 2015
Trafkon AB har fått ett forskningsstipendium från NVF (Nordisk vegforum) för för-studie om vintercykling. I projektet ska vi undersöka hur vädret påverkar vintercyklingen. Projektet leds av Trafkon i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och VTI. Projektets slutdatum planeras i december 2016..

   
Trafkon ab är ett konsultsföretag som specialiserar sig i trafikforskning, undervisning i trafikteknik & konsultering.
- Trafkon ab -
Nyheter